Προσφορά Ημέρας Μόνο Τρίτη 22/05/2018 www.katanalotis.net

Προσφορά Ημέρας Μόνο Δευτέρα 21/05/2018 www.katanalotis.net

Προσφορά Ημέρας Μόνο Σάββατο 19/05/2018 www.katanalotis.net

Προσφορά Ημέρας Μόνο Παρασκευή 18/05/2018 www.katanalotis.net

Προσφορά Ημέρας Μόνο Πέμπτη 17/05/2018 www.katanalotis.net

Προσφορά Ημέρας Μόνο Τετάρτη 16/05/2018 www.katanalotis.net

Προσφορά Ημέρας Μόνο Τρίτη 15/05/2018 www.katanalotis.net

Προσφορά Ημέρας Μόνο Δευτέρα 14/05/2018 www.katanalotis.net

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/05/2018 www.katanalotis.net

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/05/2018 www.katanalotis.net